Het hart in de organisatie

Hubé brengt het hart in de organisatie. Met een creatieve systemische aanpak brengt Hubé potentieel aan het licht en een betekenisvolle verbinding tot stand tussen leiders, medewerkers, teams en de essentie van de organisatie.

Verbondenheid

Verbonden mensen voelen zich betrokken bij de bedoeling van de organisatie en leveren een effectieve bijdrage. Hubé helpt organisaties om hun bedoeling helder te krijgen en hieraan de juiste mensen te verbinden.

Lees meer

Werkcontext

Hubé is founding partner van The Playmakers . The Playmakers legt het fundament voor een betekenisvolle werkomgeving waar medewerkers volledig tot hun recht komen.

Lees meer

Verbindende dialoog

In effectieve organisaties is sprake van verbondenheid. Dialoog verbindt en verdiept. Hubé begeleidt leiders en HR in het ontwerpen, implementeren en voeren van een verbindende dialoog.

Lees meer