Werkgeluk

Waardering en erkenning voor het werk dat we doen is wereldwijd de belangrijkste behoefte van mensen. Toch richten veel leiders in organisaties hun aandacht op prestaties en zien daardoor onbenut potentieel over het hoofd. Hubé helpt leiders bij het faciliteren van een betekenisvolle werkomgeving waar mensen worden erkend in hun talenten en de ruimte krijgen om eigenaarschap te tonen over hun werk.

Werkeffectiviteit

Effectieve mensen voelen zich betrokken bij de kern van de organisatie en zetten hun passie in om een doelgerichte bijdrage te leveren. Hubé helpt organisaties om hun kern helder te krijgen en hieraan de juiste mensen te verbinden.

Lees meer

Werkcontext

Hubé is founding partner van The Playmakers . The Playmakers legt het fundament voor een zelfsturende betekenisvolle werkomgeving. Een werkomgeving waar mensen zich verbonden voelen met de kern van de organisatie.

Lees meer

Waarde dialoog

Een betekenisvolle werkomgeving gaat samen met oprechte aandacht. Hubé inspireert organisaties om de traditionele performance cyclus te vervangen door een waarde dialoog die gaat over passie, geloof in eigen kunnen en groeimotivatie.

Lees meer