De elementen

Het effectiviteitswiel

In mijn werk maak ik gebruik van Het Effectiviteitswiel: een model voor effectief functioneren. Het wiel is gebaseerd op het gedachtegoed van Carl Jung en symboliseert de invalshoeken van waaruit men naar de wereld kijkt. Deze invalshoeken worden gekenmerkt door vier bewustzijnsniveaus en staan in verbinding met vier resultaatgebieden. Voor een optimaal ontwikkelproces dienen alle niveaus doorlopen te worden. Dat vraagt om een juiste balancering tussen persoonstypen en verantwoordelijkheden. Deze balans breng ik met behulp van het effectiviteitswiel in kaart en wend ik aan om processen effectief te laten verlopen.

Het Dantefactor Kompas

Het Dantefactor Kompas is een gevalideerde meting die de relatie tussen werkeffectiviteit en werkcontext in kaart brengt. Ik gebruik het kompas om organisaties te laten zien aan welke knoppen ze kunnen draaien om werkeffectiviteit te verhogen. Het Dantefactor Kompas is de enige meting die de relatie legt tussen werkeffectiviteit en werkcontext en onderscheidt zich hiermee van het reguliere medewerkertevredenheidsonderzoek.

Oprechte dialoog

passion_web Mensen ervaren het meeste plezier in hun werk als ze oprechte aandacht ontvangen. Oprechte aandacht leidt tot een verhoging van bevlogenheid. Ik stimuleer leiders en bestuurders om interesse te tonen in de volledige potentie van de mens. Ik ontwerp, begeleid en implementeer gespreksvormen waarin aandacht is voor de wensen, ambities en drijfveren van mensen. De oprechte dialoog geeft ruimte aan de autonomie van de medewerker en brengt een verdieping aan op de traditionele gesprekken over performance.

PLAYzone

De PLAYzone is een concept dat in 2015 is ontwikkeld door Jos van Snippenberg, founder van The Dantefactor Company. Het staat symbool voor een fictieve speelruimte waar mensen met plezier waarde in hun werk toevoegen. Waar ruimte en vertrouwen worden gegeven om vanuit passie bij te dragen aan de organisatiedroom. Waar mensen zichzelf kunnen ontplooien en gefaciliteerd worden om de krachtigste versie van zichzelf te vormen.

Het belangrijkste kenmerk van de PLAYzone is oprechte interesse in de volledige potentie van de mens. Oprechte aandacht leidt tot een verhoging van bevlogenheid. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat bevlogenheid zorgt voor meer omzet, innovatie, verbetering van samenwerking en een hogere klanttevredenheid. Ik gebruik het gedachtegoed van de PLAYzone bij het creëren van een positief stimulerende werkomgeving.

Me. en We. persoonlijkheidstest

Natuurlijke talenten helpen bij het verbinden van de juiste persoon op de juiste plek. Met de Me. persoonlijkheidstest en We. teamanalyse breng ik onbewuste drijfveren (archetypes) van individuen en teams in kaart. Door deze te verbinden met competenties kan ik zichtbaar maken waar de energiegevers en de energienemers in het werk liggen. De drijfveren die aansluiten bij de competenties die men in het werk nodig heeft, geven energie aan het ervaren van passie en werkgeluk.

Strategische personeelsplanning vanuit passie

De juiste persoon op de juiste plek in de juiste context. Dat is wat ik nastreef met strategische personeelsplanning. Ik richt me specifiek op het matchen van mens en passie. Dat doe ik volgens het inside-out principe. Ik begin met het naar boven halen van de passie, drijfveren en dromen van mensen en leg van daaruit de verbinding met de doelen van de organisatie. Het is mijn uitdaging om organisaties te laten inzien dat deze invalshoek van strategische personeelsplanning meer rendement oplevert dan de traditionele theoretische SPP route. > Lees meer