De werkwijze

Strategische personeelsontwikkeling

Ik begeleid organisaties in het faciliteren van strategische personeelsontwikkeling: een integrale manier om het volle potentieel van mensen te benutten en te verbinden aan de kern van de organisatie. Met een inspirerend ontwikkelprogramma begeleid ik leiders en medewerkers om bespreekbaar te maken wat er in de organisatie, nu en in de toekomst, toe doet. Dat doe ik door creatieve interventies te faciliteren in de vorm van workshops, waarde sessies en dialoog over de kern en de koers van de organisatie. Wat wil jij teweegbrengen? Waarom is dit voor jou belangrijk? Het programma stimuleert medewerkers om zelf acties en oplossingen te bedenken voor de juiste rol, context en focus waarin zij volledig tot hun recht komen. Het ontwikkelprogramma schept een bron voor meer betrokkenheid en eigenaarschap in de organisatie. > Lees meer

Systemische benadering

Organisaties zijn levende systemen. Alles is met elkaar verbonden, net als in de natuur. Met een strategisch ontwikkelprogramma begeleid ik leiders en HR om op een systemische manier naar de werkelijkheid te kijken door de verschijnselen voor zich te laten spreken. Zonder oordeel. Zonder interpretatie. Wat zie je? Wat voel je? Wat neem je waar? De oplossing zit in het systeem zelf en komt intuïtief naar boven. Achter de reflex. Het is belangrijk om alles wat er is een plek te geven. Dus aandacht te geven aan alle emoties, overtuigingen, gedachten, behoeften en ideeën die er zijn. Als dit niet gebeurt, voelen mensen zich niet gehoord en gezien en neemt hun betrokkenheid af.  Ik help daarom bespreekbaar maken wat ertoe doet en begeleidt de vertaling naar een strategisch kader en concrete acties en oplossingen voor meer betrokkenheid en eigenaarschap.

Verbindende dialoog

passion_web Mensen ervaren het meeste plezier in hun werk als ze oprechte aandacht krijgen voor  wat hen bezighoudt. Soms zijn bepaalde onderwerpen taboe. Je herkent het wellicht. Een gesprek dat vooral gaat over inhoud en resultaten. Met Hubé ontwikkel en begeleid ik een dialoog tussen leiders, collega’s en medewerkers over wat er in het werk toe doet. Een gesprek op basis van wederzijdse afhankelijkheid met oog voor de essentie van de persoon en de essentie van de organisatie.

Aansturende krachten

“Wie weet heeft van eigen patronen, kan de ander oprecht dienen”. Ieder mens is uniek en heeft een eigen set van talenten en vaardigheden. De energie van de leider is een belangrijke aansturende kracht. Je bent een voorbeeld. Jouw energie bepaalt in zekere zin hoe in de organisatie wordt omgegaan met lastige situaties. Wat gebeurt er als jij onder druk staat? Welk gedrag laat je dan zien? Welk effect heeft dit op jezelf en op anderen? Welke invloed heeft je gezin van herkomst?

Sinds 2013 werk ik met een archetypische persoonlijkheidstest op basis van beeldmateriaal en talentkaarten. De test is een weergave van jouw psychische energie. Het laat zien welke talenten horen bij jouw wezenlijke aard en welke talenten je hebt overgenomen of geleerd van anderen. Je krijgt een compleet beeld van jezelf als mens, met sterke en zwakke kanten, de uitingsvormen en jouw interactie met de buitenwereld.