“Hubé zorgt ervoor dat organisaties de vruchten kunnen plukken van werkgeluk en werkeffectiviteit.”

Mijn invloed

Bewustwording op individueel niveau

Leiders kunnen soms vastzitten in belemmerende overtuigingen waardoor ze de mensen in hun omgeving niet zuiver kunnen waarderen. Door naar binnen te keren en stil te staan bij het eigen gevoelsleven, worden patronen zichtbaar en kunnen ze worden doorbroken. Ik maak leiders bewust van de impact van hun gedrag op de omgeving en help ze om op hun eigen plek te gaan staan. Ik reik nieuwe perspectieven aan waarin de focus ligt op het ervaren van verbinding met de essentie van de organisatie en de passie van de mensen.

Daadkracht op organisatieniveau

De dromen, overtuigingen en ambities van leiders en bestuurders hebben een enorme impact op de sfeer en het vertrouwen in de organisatie. Eenmaal bewust van deze impact, kan het patroon van denken en handelen worden doorbroken. Dat gaat samen met nieuwe interventies, activiteiten en gespreksvormen in de organisatie. Ik help leiders bij het vormgeven van een oprechte en positief stimulerende werkomgeving die ervoor zorgt dat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen en zich verbonden voelen met de kern van de organisatie.

Het effectiviteitswiel

Het effectiviteitswiel is de onderlegger in de dienstverlening van Hubé. Het wiel is gebaseerd op het gedachtegoed van Carl Jung en symboliseert de invalshoeken van waaruit men naar de wereld kijkt. Ik gebruik het wiel om processen effectief te begeleiden. De vier invalshoeken uit het wiel staan symbool voor de vier bewustzijnsniveaus intuïtie, ratio, gewaarwording en gevoel en staan in verbinding met vier procesniveaus. Voor een optimaal ontwikkelproces dienen alle niveaus doorlopen te worden. Dat vraagt om een juiste balancering tussen persoonstypen en verantwoordelijkheden. Deze balans breng ik met behulp van het effectiviteitswiel in kaart en gebruik ik om processen effectief te laten verlopen.

Effectiviteitswiel5

Opdrachtgevers

Maaike heeft veel kennis van zaken, kan goed de juiste toon vinden om mensen aan te spreken en te begeleiden en is een HR-manager en bruggenbouwer die kan denken vanuit het bedrijfsbelang, zonder het persoonlijke belang van betrokkenen uit het oog te verliezen.
Rik Jansen, Studio Imago
Maaike is zeer nauwgezet in haar werk. Ze is ondersteunend en coachend naar leidinggevenden toe, van elk niveau. Maaike is makkelijk in de omgang en weet op een goede manier feedback te geven.
Corine Jochems, De Bilthuysen
Maaike denkt op een plezierige en constructieve manier mee over HR zaken en werkt snel en resultaatgericht. Maaike krijgt mensen in beweging.
Treja van de Heuvel, Mediabuilders
Maaike is een adviseur die creatief en met een groot doorzettingsvermogen aan de slag gaat met het werk.
Jack de Wit, Woonbron
Maaike is een integere, zeer ter zake kundige HR professional die zaken van verschillende kanten belicht om koers en richting te bepalen. In haar rol als leidinggevende van de HR Afdeling heeft zij echt oog voor haar team en de zaken die daarbinnen spelen. Zij ziet haar mensen met hun kwaliteiten en probeert ze ook zoveel mogelijk in te zetten op die talenten.
Maartje Bergers, Cofely West Industrie
Maaike heeft ons geholpen bij het bepalen van de toekomstige inzet van de afdeling P&O De Kempen. Via een strategische visie op de gewenste inzet van een moderne P&O afdeling en een goede ordening van de werkzaamheden hebben we die inzet kunnen bepalen. Haar aanpak is stimulerend en inspirerend!
Maaike weet balans te vinden tussen het zakelijke, persoonlijke en intuïtieve vlak. Door deze vaardigheid weet zij de juiste snaar te raken en door te dringen tot de kern van de zaak.
Marly van Tuel, Mediabuilders
Maaike geeft een inspirerend inzicht dat we soms te druk bezig zijn met het aanpassen aan de omgeving in plaats van uit te gaan van de drijfveren van mensen en organisaties. Nog lang na de sessie borrelt het van binnen, je mag weer doen wat je leuk vind, hebt ruimte gekregen voor inspiratie & energie en gek genoeg volgt de rest dan vaak vanzelf…
Esther Mulder, Continental
Maaike heeft een professionele bevlogenheid die motiverend werkt; zowel voor een groep als binnen een een-op-een gesprek: zij is in staat om snel tot de kern te komen, daar een passende en theoretisch onderbouwde vertaling van te maken richting een (mogelijke) oplossingsrichting. Krachtig als interventie maar zeker ook als inspiratie.
Ruud van Lent, Lerende Leiders