“Zo binnen, zo buiten” 

Verbinden van mens en essentie

Mijn naam is Maaike Huisman. Trotse moeder van drie zoons, vriendschapsmens, tennislover, sensitief, nieuwsgierig en gelukkig getrouwd met Peter. Ik houd ervan om de juiste snaar te raken en door te dringen tot de kern van de zaak. Mijn werk bestaat uit het begeleiden van leiders en medewerkers in het zichtbaar maken wat er onder de oppervlakte ligt. Naar boven te halen waar het werkelijk om draait. Ik maak gebruik van systemisch werk, visualisatie en associatietechnieken om de essentie in beeld te brengen. Zo breng ik het hart erin. Ik krijg energie van mijn werk als ik zie dat mensen in beweging komen en in hun eigen kracht gaan staan.

Maaike Huisman, eigenaar Hubé HRM Advies
Maaike Huisman, eigenaar Hubé HRM Advies

Ertoe doen

Met Hubé wil ik leiders en HR professionals inspireren om medewerkers zo te begeleiden dat zij tot hun volle recht komen in het werk. Ik zie in HR de taak om leiders te steunen en te voeden bij hun opgave om het beste uit mensen te halen. Hoe ziet de organisatie er voor jou uit? Wat is daarin jouw plek? Wat draag jij vanuit die plek bij? Vragen die betekenis geven aan wat er voor medewerkers toe doet en die zorgen voor meer verbinding en eigenaarschap.

Organisatiepotentieel

Het is mijn ambitie om organisaties zo te begeleiden dat het volle potentieel tot zijn recht komt. De mensen in de organisatie vormen dat potentieel. Zij maken het werk mogelijk. Het is daarom belangrijk om te weten wat de mensen in de organisatie bezielt. Wat geeft energie? Wat kost energie? In deze vragen ligt de sleutel voor meer betrokkenheid en eigenaarschap. Het brengt passie aan het licht en geeft informatie over wat mensen nodig hebben om hun volle potentieel in te zetten. Ik krijg energie als ik zie dat mensen in beweging komen en zelf oplossingen aandragen voor meer bezieling en plezier in het werk.

Jungiaanse en systemische visie

In mijn werk maak ik gebruik van inzichten uit de analytische psychologie van Carl Jung en de fenomenologische benadering uit systemische werk. Jung is bekend geworden om zijn visie op archetypen, het onbewuste en de vier psychologische functies denken, voelen, gewaarwording en intuïtie. Zijn visie gebruik ik bij het kiezen van de juiste werkvormen die een beroep doen op de laag van het bewuste en het onderbewuste. Daar bevindt zich sensitieve en systemische wijsheid die verbanden aan het licht brengt die we met ons verstand niet direct kunnen beetpakken. Op een fenomenologische manier krijgen concrete verschijnselen betekenis door het geheel waar te nemen zonder direct te willen veranderen.

Bespreekbaar maken wat ertoe doet

Mijn verlangen om mensen tot hun recht te laten komen in werk, komt voort uit mijn eigen levenspad. Als dochter van gescheiden ouders met trauma in de familiegeschiedenis, heb ik al vroeg geleerd om op eigen benen te staan. Dat heeft me een groot verantwoordelijkheidsgevoel gegeven. Maar ook een uitdaging in het stellen van grenzen. Voor het waarborgen van potentieel weet ik hoe belangrijk het is om bespreekbaar te maken wat ertoe doet.

  • Het vertrouwen dat ik van de algemeen directeur kreeg in mijn eerste baan als P&O manager waardoor ik me realiseerde hoe stimulerend ruimte en vertrouwen zijn voor persoonlijk functioneren
  • Het moment dat ik als spreker een workshop gaf tijdens het Strategisch P&O congres van Reed Business en ik geen verbinding had gelegd met de mensen waardoor mijn verhaal niet overkwam
  • Het moment waarop ik vastliep in een opdracht waarin ik niet de ruimte heb genomen om mijn behoeften eerlijk te uiten en ik ben gaan vluchten
  • Het moment dat ik in contact kwam met Jane Coerts van Streamsite die een grote steun voor me is geweest en me heeft geleerd om in mijn eigen licht te gaan staan
  • De ontmoeting met een vakgenoot die mij wees op het boek ‘Good to Great’ van Jim Collins waardoor ik mij realiseerde hoe belangrijk het is om eerst de juiste mensen te verbinden
  • Het lezen van het boek ‘De kracht van het Nu’ van Eckhart Tolle waardoor ik me bewust werd van de meerwaarde van leven in het Nu en loskomen van belemmerende denkpatronen die zich richten op verleden of toekomst
  • Het lezen van het boek ‘hoog sensitieve personen’ van Elaine Aron waardoor ik me ervan bewust werd dat ik hooggevoelig ben en daar niet alleen nadelen maar ook voordelen van kan ondervinden
  • Deelname aan de workshop ‘Intuition@Work’ van James Wanless waardoor ik in aanraking kwam met het gedachtegoed van Carl Jung over bewustzijnsniveaus en de waarde van het onbewuste
  • Het moment dat ik besloot om de opleiding tot academisch counsellor en coach te volgen waardoor ik in een veilige omgeving kon ervaren wat coaching professioneel voor mij zou kunnen betekenen
  • De kennismaking met systemisch werken waardoor ik de kracht ben gaan zien van het systeem van herkomst en realiseerde welk effect dit heeft op positionering in werk