“De vruchten plukken van de passie van mensen.”

De essentie

Patronen doorbreken

“Wie weet heeft van eigen patronen, kan de ander oprecht dienen”. Leiders zitten soms vast in belemmerende overtuigingen of patronen. Ze staan verbinding en eigenaarschap in de weg. Het helpt om nieuwsgierig naar binnen te kijken en stil te staan bij wat zich wil laten zien. Dat brengt bewustwording en inzicht tot stand. Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om plek in te nemen, vanuit eigenheid. Wat heb je geleerd in je gezin van herkomst? Hoe komt dit tot uiting in je leiderschap? Hoe dien je hiermee jezelf, de ander en de organisatie? Met deze vragen begeleid ik leiders om de organisatie te dienen vanuit eigen kracht.

Bespreekbaar maken wat ertoe doet

Ik help leiders en medewerkers om het hart in de organisatie te brengen. Om stil te staan bij wat er echt toe doet. Dat begint bij bewustwording van eigen dromen, overtuigingen en ambities. Wat wil jij teweegbrengen in de organisatie? En waarom is dit voor jou belangrijk? Inzicht in deze vragen brengt de essentie tevoorschijn en geeft ruimte voor nieuwe perspectieven. Het maakt het mogelijk om traditionele processen anders in te zetten op het niveau van hoofd en hart. Ik begeleid leiders en medewerkers om bespreekbaar te maken wat er toe doet, op alle lagen in de organisatie, nu en in de toekomst.

Het effectiviteitswiel

Het effectiviteitswiel is de onderlegger in de dienstverlening van Hubé. Het wiel is gebaseerd op het gedachtegoed van Carl Jung en symboliseert de invalshoeken van waaruit men naar de wereld kijkt. Ik gebruik het wiel om processen effectief te begeleiden. De vier invalshoeken uit het wiel staan symbool voor de vier bewustzijnsniveaus intuïtie, ratio, gewaarwording en gevoel en staan in verbinding met vier procesniveaus. Voor een optimaal ontwikkelproces dienen alle niveaus doorlopen te worden. Dat vraagt om een juiste balancering tussen persoonstypen en verantwoordelijkheden. Deze balans breng ik met behulp van het effectiviteitswiel in kaart en gebruik ik om processen effectief te laten verlopen.

Effectiviteitswiel5

Opdrachtgevers

Maaike heeft veel kennis van zaken, kan goed de juiste toon vinden om mensen aan te spreken en te begeleiden en is een HR-manager en bruggenbouwer die kan denken vanuit het bedrijfsbelang, zonder het persoonlijke belang van betrokkenen uit het oog te verliezen.
Rik Jansen, Studio Imago
Maaike is zeer nauwgezet in haar werk. Ze is ondersteunend en coachend naar leidinggevenden toe, van elk niveau. Maaike is makkelijk in de omgang en weet op een goede manier feedback te geven.
Corine Jochems, De Bilthuysen
Maaike denkt op een plezierige en constructieve manier mee over HR zaken en werkt snel en resultaatgericht. Maaike krijgt mensen in beweging.
Treja van de Heuvel, Mediabuilders
Maaike is een adviseur die creatief en met een groot doorzettingsvermogen aan de slag gaat met het werk.
Jack de Wit, Woonbron
Maaike is een integere, zeer ter zake kundige HR professional die zaken van verschillende kanten belicht om koers en richting te bepalen. In haar rol als leidinggevende van de HR Afdeling heeft zij echt oog voor haar team en de zaken die daarbinnen spelen. Zij ziet haar mensen met hun kwaliteiten en probeert ze ook zoveel mogelijk in te zetten op die talenten.
Maartje Bergers, Cofely West Industrie
Maaike heeft ons geholpen bij het bepalen van de toekomstige inzet van de afdeling P&O De Kempen. Via een strategische visie op de gewenste inzet van een moderne P&O afdeling en een goede ordening van de werkzaamheden hebben we die inzet kunnen bepalen. Haar aanpak is stimulerend en inspirerend!
Maaike weet balans te vinden tussen het zakelijke, persoonlijke en intuïtieve vlak. Door deze vaardigheid weet zij de juiste snaar te raken en door te dringen tot de kern van de zaak.
Marly van Tuel, Mediabuilders
Maaike geeft een inspirerend inzicht dat we soms te druk bezig zijn met het aanpassen aan de omgeving in plaats van uit te gaan van de drijfveren van mensen en organisaties. Nog lang na de sessie borrelt het van binnen, je mag weer doen wat je leuk vind, hebt ruimte gekregen voor inspiratie & energie en gek genoeg volgt de rest dan vaak vanzelf…
Esther Mulder, Continental
Maaike heeft een professionele bevlogenheid die motiverend werkt; zowel voor een groep als binnen een een-op-een gesprek: zij is in staat om snel tot de kern te komen, daar een passende en theoretisch onderbouwde vertaling van te maken richting een (mogelijke) oplossingsrichting. Krachtig als interventie maar zeker ook als inspiratie.
Ruud van Lent, Lerende Leiders