De werkwijze

Strategische personeelsontwikkeling

Ik begeleid organisaties in het faciliteren van strategische personeelsontwikkeling, een integrale manier om het volle potentieel van medewerkers te benutten en te verbinden aan de kern van de organisatie. Ik ontwerp ontwikkelprogramma’s en begeleid creatieve workshops, waarde sessies en dialoog die gaan over de kern en de koers van de organisatie. Wat wil jij teweegbrengen? Waarom is dit voor jou belangrijk? Met deze vragen breng ik de impact en de leidende principes van de organisatie in beeld. Hoe explicieter deze zijn, hoe meer de juiste mensen zich zullen verbinden. Zij resoneren op de bedoeling. Herkennen hierin iets van zichzelf. Dat zorgt ervoor dat ze zich verbonden voelen en eigenaarschap nemen over hun eigen ontwikkeling en die van de organisatie. > Lees meer

Verbindende organisatiecultuur

Ik kijk naar organisaties als een levend systeem. In levende systemen is alles met elkaar verbonden, net als in de natuur. De delen in een organisatie zoals teams, afdelingen, functies, visie, missie, doel en stakeholders vormen samen een geheel. Zij hebben elkaar nodig en beïnvloeden elkaar wederzijds. De onzichtbare verbanden tonen zich vaak in gedoe, problemen en weerstand. Het zijn hardnekkige energievretende situaties waarbij het maar niet lukt ze op te lossen. Met een creatief ontwikkelprogramma help ik leiders en medewerkers om op alle lagen van de organisatie te kijken naar wat ertoe doet. Problemen en gedoe te beschouwen als een uitingsvorm van iets wat op een diepere laag aan de hand is. Ik begeleid organisaties om deze aan het licht te brengen en bespreekbaar te maken.

Verbindende dialoog

passion_web Mensen ervaren het meeste plezier in hun werk als ze oprechte aandacht krijgen voor alles wat hen bezighoudt. Soms zijn bepaalde onderwerpen echter taboe. Gaan de gesprekken alleen over resultaten en prestaties. Of is er geen ruimte om over andere onderwerpen te praten. Met Hubé begeleid ik leiders en HR om een dialoog te voeren van mens tot mens, over wat er in het werk toe doet. Op basis van wederzijdse afhankelijkheid en met oog voor de essentie van de persoon en van de organisatie.

Aansturende krachten

“Wie weet heeft van eigen patronen, kan de ander oprecht dienen”. Ieder mens is uniek en heeft een eigen set van talenten en vaardigheden. De energie van de leider is een belangrijke aansturende kracht. Je bent een voorbeeld. Jouw energie bepaalt in zekere zin hoe in de organisatie wordt omgegaan met lastige situaties. Wat gebeurt er als jij onder druk staat? Welk gedrag laat je dan zien? Welk effect heeft dit op jezelf en op anderen? Welke invloed heeft je gezin van herkomst?

Sinds 2013 werk ik met een archetypische persoonlijkheidstest op basis van beeldmateriaal en competenties. De test is een weergave van jouw psychische energie. Het laat zien welke talenten horen bij jouw wezenlijke aard en welke talenten je hebt overgenomen of geleerd van anderen. Je krijgt een compleet beeld van jezelf als mens, met sterke en zwakke kanten, de uitingsvormen en jouw interactie met de buitenwereld.