Tegenwoordig werken de meeste mensen vanuit persoonlijke overtuiging. We kiezen voor werk waarin we geloven, dat ertoe doet en waar we betekenis uit kunnen halen. We willen verbinding voelen tussen onze persoonlijke koers, die van de organisatie en van de maatschappij. Maar wat betekent dit voor werkgevers? Hoe kunnen zij ruimte geven aan de ontwikkeling van mensen terwijl ze ook op output moeten sturen? 

In veel bedrijven reguleert de traditionele performance cyclus de gesprekken tussen leidinggevende en medewerker. De focus ligt op de inhoud van het werk. Persoonlijke ontwikkeldoelen en opleidingsbehoeften zijn vaak bijzaak. Het maken van resultaatafspraken en het formuleren van SMART doelen staan centraal. Over gedrag wordt zijdelings gesproken en dan meestal in de vorm van gewenste competenties en gedragsvoorbeelden. Een gesprek over dieperliggende drijfveren, ambities en dromen zijn zeldzaam. Tijd om het roer om te gooien!

Het oprechte gesprek

Uit interviews van The Dantefactor Company met HR managers van diverse bedrijven blijkt dat het merendeel van de gesprekken in organisaties gaat over de inhoud en voortgang van het werk. Tegelijkertijd is er een duidelijke behoefte aan meer diepgang in de dialoog tussen leidinggevende en medewerker. Ondanks deze behoefte komt het ‘oprechte gesprek’ lastig van de grond. De oorzaken lopen uiteen van een angstcultuur, te weinig tijd tot sturing op cijfers en politieke belangen. Stuk voor stuk oorzaken die voortkomen uit een rationeel concept dat belemmerend werkt op de ontwikkeling van mensen.

Intuïtief leiderschap

In een prachtig interview van Robin Iris van den Maagdenberg met Herman Wijffels komt de keerzijde van het rationele concept aan de orde. Herman vertelt hoe hij door de jaren heen heeft geleerd te vertrouwen op zijn innerlijke kompas: Ik wilde simpelweg mezelf kunnen zijn en zoveel mogelijk van binnenuit, vanuit intuïtie kunnen handelen”. Volgens Herman Wijffels is er een voorhoede van CEO’s die onderkent dat vooral echte betrokkenheid leidt tot creativiteit en productiviteit. Zij beginnen in te zien dat het rationele concept in het bedrijfsleven niet langer werkt . De participatiesamenleving vraagt om leiders die de volledige potentie van mensen benutten.

Best practices

Grote bedrijven zoals Google en Facebook bieden hun werknemers al meditatiecursussen en -faciliteiten aan. Zo ontwikkelde Google voor haar medewerkers het SIY programma: Search Inside Yourself. Google geeft hiermee haar personeel de mogelijkheid om 20 procent van de werktijd te besteden aan projecten buiten de core-business. Het is de bedoeling dat medewerkers in deze ’20 percent time’ uitzoeken wat ze echt belangrijk vinden.

Werken in de PLAYzone

Google is een mooi voorbeeld van een organisatie die in de PLAYzone acteert waar werk en plezier samenkomen. De PLAYzone is een fictieve speelruimte waarbinnen mensen het vertrouwen en de ruimte voelen om te experimenteren en te reflecteren. Het belangrijkste kenmerk van de PLAYzone is oprechte interesse in de volledige potentie van de mens (Covey, de complete mens). Oprechte aandacht leidt tot een verhoging van bevlogenheid ( Towers Perrin, 2008). Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat bevlogenheid zorgt voor meer omzet, innovatie, verbetering van samenwerking en een hogere klanttevredenheid. Genoeg reden aldus om te investeren in een PLAYzone binnen jouw bedrijf met oprechte aandacht als spil in de bedrijfscultuur.

Innerlijke factoren: passie, overtuiging en groeimotivatie

Naast een veilige en stimulerende werkcontext zijn ook innerlijke factoren van invloed op de mate van werkeffectiviteit en werkgeluk. Uit onderzoek door de Universiteit van Utrecht in opdracht van The Dantefactor Company blijkt dat werkeffectiviteit toeneemt naarmate men meer passie, groeimotivatie en geloof in eigen kunnen ervaart. The Dantefactor Company heeft een kompas ontwikkeld waarin de drie ingrediënten van werkeffectiviteit worden gemeten in relatie tot acht werkcontextfactoren. Het Dantefactor Kompas maakt zichtbaar welke aspecten in de werkcontext van directe invloed zijn op werkeffectiviteit en werkgeluk.

De kern van het kompas is niet de meting, maar de gesprekken die daar op volgen. Alleen oprechte aandacht creëert betrokkenheid!

Maaike Huisman is eigenaar van Hubé HRM Advies en partner van deDantefactor Company. “Mijn passie is het realiseren van een doorbraak in het denken en handelen van mensen in organisaties. Ik inspireer leiders bij het verhogen van werkgeluk en werkeffectiviteit door het faciliteren van de juiste persoon op de juiste plek in de juiste context!”