“Wat kunnen organisaties doen om de passie van hun mensen optimaal te benutten? En welke rol speelt sociale innovatie daarbij?”

Deze vragen stonden centraal tijdens de kick-off van The Social Innovation Journey op 15 juni jl. Zes bevlogen professionals van The Dantefactor Company voerden dialoog met leiders en innovators uit verschillende branches over oprechte aandacht, passie en plezier. Het werd een prachtige middag! Niet alleen vanwege de fantastische locatie bij Fort aan de Klop en de zon die volop scheen, maar vooral vanwege de verbindingen die werden gelegd tussen de deelnemers.

De kick-off stond in het teken van een gezamenlijke reis naar werkeffectiviteit en werkplezier in organisaties. Aan de hand van een open dialoog hebben de deelnemers ervaringen uitgewisseld over dromen, ambities en fun in organisaties. Eén aspect kwam steeds terug: ‘de toekomst gaat over verbinding door vertrouwen’. Maar wat betekent dat precies? Wanneer voelen mensen vertrouwen? En hoe geef je vertrouwen als leider door?’ En nog meer: ‘wie zijn de fakkeldragers in de organisatie? En hoe herken je deze?’ Het is een greep uit de vragen die tijdens de kick-off zijn blootgelegd zonder daar direct een antwoord op te geven. De reis is net gestart en het is de bedoeling dat de antwoorden zich verder gaan ontvouwen. Een aantal uitspraken van deelnemers over de waarde van verbinden en vertrouwen:

“Vertrouwen en ruimte geven in plaats van strakke sturing en functiebeschrijvingen”

“Het is simpelweg waar de nieuwe generatie om vraagt”

“Fun is ook belangrijk”

Deelnemers hebben openlijk gedeeld waar zij in hun eigen organisatie mee worstelen. Ook mooie good practices werden uitgewisseld. Na afloop gaven de deelnemers zonder uitzondering aan geïnspireerd te zijn en blij te zijn om deel uit te maken van deze reis met gelijkgezinden. Een van de deelnemers over de journey:

“Dit initiatief verdient ambassadeurs”

We kunnen terugkijken op een betekenisvolle aftrap van de Social Innovation Journey, waarbij we gaandeweg inhoud willen geven aan het begrip sociale innovatie, om hiermee te voorkomen dat het als container begrip wordt weggezet. Het zaadje is geplant om samen met ambassadeurs verder te bouwen aan organisaties met meer werkplezier. Organisaties met een Playzone als verbindend frame van passie, geloof in eigen kunnen en groeimotivatie voor het realiseren van de organisatiedroom. Wil jij ook graag bijdragen aan deze reis? Laat het ons weten, dan nodigen we je graag uit voor de volgende bijeenkomst.


The Playmakers zijn 6 gepassioneerde professionals die geloven dat bedrijven een succesvolle toekomst tegemoet gaan door een fictieve speelruimte te creëren waar mensen met plezier gezamenlijk waarde kunnen toevoegen. Bedrijven met een missie waar maatschappelijke relevantie geloofwaardig verknoopt is met geld verdienen. Waar mensen ertoe kunnen doen en waarvoor mensen hun passie en creativiteit dagelijks willen inzetten. Waar mensen geloven in hun eigen kunnen en openstaan voor delen en ontwikkelen van persoonlijke groei waardoor zij geweldige prestaties leveren en plezier hebben in werk. The Dantefactor Company Twitter – @dantefactor, Email – info@dantefactor.nl